Skip to main content

Prashanth k j oseph

ಸದಸ್ಯರು

6 ವರ್ಷಗಳು 6 ತಿಂಗಳು
ಮೊದಲ ಹೆಸರು

ಪ್ರಶಾಂತ್

ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು

ಕೆ ಜೋಸೆಫ್

ಲಿಂಗ
ಗಂಡು
ಮಾತೃಭಾಷೆ
ಕನ್ನಡ
ಜೀವನದ ಸ್ಥಿತಿ
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ
ಈಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ
ಕರ್ನಾಟಕ
ಈಗಿರುವ ದೇಶ
ಭಾರತ
ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ

ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತಿದ್ದೇನೆ.

ಕೆಲಸ
ಮ್ಯಾನೇಜರ್