Skip to main content

ರವಿಶಂಕರ್ ಬಿ ಎ

ಸದಸ್ಯರು

7 ವರ್ಷಗಳು 7 ತಿಂಗಳು
ಮೊದಲ ಹೆಸರು

ರವಿ

ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು

ಶಂಕರ್

ಲಿಂಗ
ಗಂಡು
ಮಾತೃಭಾಷೆ
ಕನ್ನಡ
ಜೀವನದ ಸ್ಥಿತಿ
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ
ಈಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ
ಕರ್ನಾಟಕ
ಈಗಿರುವ ದೇಶ
ಭಾರತ
ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡದ ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರ/ಹಾಡುಗಳೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣ, ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ನರಸಿಂಹರಾಜು, ಕಲ್ಪನ ಇಕ್ಷ್ಟದ ನಟ-ನಟಿಯರು
ಕಾಂದಬರಿಗಾರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಲ್.ಬೆರಪ್ಪ, ಆ.ನ.ಕೃ ಇಕ್ಷ್ಟವಾದವರು.ಈ ಟಿ.ವಿ.ಯ ಮುಕ್ತಾ ಮುಕ್ತಾ ತಪ್ಪದೇ ನೋಡುತ್ತೇನೆ.