Skip to main content

ಮೇಲಧಿಕಾರಿ

ಸದಸ್ಯರು

5 ವರ್ಷಗಳು 3 ತಿಂಗಳು
ಮೊದಲ ಹೆಸರು

ವಿಸ್ಮಯ ನಗರಿ

ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು

ಮೇಲಧಿಕಾರಿ

ಮಾತೃಭಾಷೆ
ಕನ್ನಡ
ಈಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ
ಕರ್ನಾಟಕ
ಈಗಿರುವ ದೇಶ
ಭಾರತ