Skip to main content

ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋವಾಗ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಒದೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆಥಾವ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಾರ....?
 

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

ಹೇಮಾವತಿ ಧ, 09/07/2011 - 14:25

ಖಂಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿದ್ರ. ಅಂತವರಿಗೆ ಯಾವ ಚಿತ್ತ ಭ್ರಮಣೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಮೆಮೋರಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ.

ಹೇಮಾವತಿ ಧ, 09/07/2011 - 14:25

ಖಂಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿದ್ರ. ಅಂತವರಿಗೆ ಯಾವ ಚಿತ್ತ ಭ್ರಮಣೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಮೆಮೋರಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ.

  • 586 views