Skip to main content
Submitted by prabhu on ಗುರು, 07/23/2009 - 20:07

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸ0ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮುಢ ನ0ಬಿಕೆಗೆ ಸವಾಲ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ? -ಡಾ.ಪ್ರಭು.ಗ0ಜಿಹಾಳ್.

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

  • 592 views