Skip to main content

ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್

ಇಂದ veeresh
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 22, 2007
2ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್

ಲೇಖಕರು

veeresh

ಏನಿದೆ ಹೇಳೋಕೆ?

ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

ashwini ಗುರು, 02/22/2007 - 23:26

ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀದ್ದೆ... ಆದರೆ ಪೋಟೊದಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲಾ ಸಾರ್?

veeresh ಶುಕ್ರ, 02/23/2007 - 10:48

ಈ ಪೋಟೋ ತೆಗೆಯಬೇಕಾರಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು... ಆದರೆ ಪೋಟೋ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ.... ಅಲ್ವಾ?

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.