Skip to main content

ಒಂದು ಕಾಲು ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲು ಹಿಂದೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲಿಗೆ ಗರ್ವವಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಿಗೆ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ....!!

ಅವುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವುದಿದೆ ಅಂತ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.....!!

 

  • 160 views