Skip to main content

"ದೇವರಿಗೊಂದು ಮನವಿ"

ಬರೆದಿದ್ದುJanuary 15, 2013
noಅನಿಸಿಕೆ

ನೀನೆ ಆದಿ ನೀನೆ ಅಂತ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ
ನೀನೆ ಶಕ್ತಿ ನೀನೆ ಯುಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ
ಆಸರೆ ನೀ ನಮಗೆ ನೀ ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾವೆಮಗೆ "ಪ"
ಯಾರು ತಾಯಿ ಯಾರು ತಂದೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ
ಬಾಳತುಂಬ ಬವಣೆ ಏಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ
ಯಾವ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇಂತ ಶಿಕ್ಷೆಯು ನಮಗೆ "ನೀನೆ"
ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆವುದೇಗೆ
ಗಾಳಿ ಮಳೆಯ ಸಹಿಪುದೇಗೆ
ಅಲೆಯುತಿರುವೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ "ನೀನೆ"
ಬಾಳತುಂಬ ಬವಣೆ ತುಂಬಿ ನಾನು ನೊಂದಿಹೆ ಬಾಳಲಾರೆ
ಬದುಕಲಾರೆ ನೀನು ಬಾರದೆ ದಾರಿ ತೊರದೆ "ನೀನೆ"
ತಿನ್ನೊಅನ್ನ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಕಣ್ಣನೀರು ನೆತ್ತರಾಗಿ ಕರೆವೆ ಬರುವೆಯಾ
ದೇವ ನಮ್ಮ ನೀನು ಮರೆತೆಯಾ "ನೀನು"
ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ ಮುರಿದ ತಟ್ಟೆ ಬದುಕು ಎಂಬುದಿಷ್ಟೆ ಎಲ್ಲ
ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ತೆರೆದಿಟ್ಟೆ "ನೀನು"

ಲೇಖಕರು

ವಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ…

ಕೃಷ್ಣಾಂತರಂಗ

ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ಕವನ ಪ್ರಿಯ,ಕನ್ನಡಪ್ರೇಮಿ.

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.