Skip to main content

ಭೇಷ್

ಇಂದ ಚಂದ್ರ
ಬರೆದಿದ್ದುJanuary 2, 2013
noಅನಿಸಿಕೆ

ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು
ಲೋಪಸಂಧಿಗೊಂದು 
ಉದಾಹರಣಗೆ ಕೊಡು,
ಶಿಷ್ಯ 'ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದ
ಗುರುಗಳು ಭೇಷ್ ಎಂದರು

ಲೇಖಕರು

ಚಂದ್ರ

ಕಲ್ಪನೆ

Mobile no 9880893333
E mail :chandru60500@gmail.com
Simple cool man

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.