Skip to main content

ಭಾರತ ನಂದು, ಕನಾ೯ಟಕ ನಂದೂ............................

ಇಂದ shivakumarPn
ಬರೆದಿದ್ದುJuly 17, 2012
noಅನಿಸಿಕೆ

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳು
ರಾಜಕಾರನಕ್ಕೆ ಬಂದು,
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ
ಕನಾ೯ಟಕ ಭಂದು
ಭಾರತ ಭಂದು,

ಎಧ್ದೇಳಿ ಜನರೇ,
ನಿದ್ದೆಯಿಂದೆದ್ದೇಳಿ
ಮುಂದೆಂದಾದರೂ ಅಂದಾರು
ಭಾರತ ನಂದು
ಕನಾ೯ಟಕ ನಂದು....

ಲೇಖಕರು

shivakumarPn

ಉದ್ಯೋಗಿ

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.