Skip to main content

ಅಡಿಗೆ

ಅಂಡ್ರಾಯ್ಡನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಯ ಕಷಾಯಗಳು

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುJune 4, 2019
noಅನಿಸಿಕೆ

ಅಂಡ್ರಾಯ್ಡನಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವ್ ಕಷಾಯದ ಆಪ್ "ಅಜ್ಜಿಯ ಕಷಾಯಗಳು " ಹೆಸರೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಇದೊಂದು ಕನ್ನಡ ಬಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಷಾಯ ರೆಸಿಪಿ ಆಪ್. ಇದು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.