Skip to main content

ಪಕ್ಕಾ ಹಳ್ಳಿ‌ ಜೋಕ್

ಇಂದ ಚಂದ್ರ
ಬರೆದಿದ್ದುJanuary 11, 2017
noಅನಿಸಿಕೆ

*ಪಕ್ಕಾ ಹಳ್ಳಿ‌ ಜೋಕ್*

 

ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬೋಡ೯ ಹಾಕಿತ್ತು..,

 

*"ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಒತ್ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಬೆರಳನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಗಲೀಜು ಮಾಡಬಾರದು"*

 

ಅದರ ಕೆಳಗ ನಮ್ ಗುಂಡ ಬರೆದ-

 

*"ಮಗನ... ನೀ ಹಾಕಿದ ಬೋಡ್೯ ಅವರಿಗೆ ಓದಾಕ ಬಂದಿದ್ರ ಮತ್ಯಾಕ್ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟ್ ಒತ್ತಿದ್ರಲೇ...

 

ಲೇಖಕರು

ಚಂದ್ರ

ಕಲ್ಪನೆ

Mobile no 9880893333
E mail :chandru60500@gmail.com
Simple cool man

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.