Skip to main content

ಕ್ವಿಜ್

ಇಂದ ಚಂದ್ರ
ಬರೆದಿದ್ದುJanuary 11, 2017
noಅನಿಸಿಕೆ
Quiz 2017

ಪ್ರ : 2016 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ ಸ್ಥಳ?
ಉ: ATM.

ಪ್ರ: ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಭಯವನ್ನು ತರಿಸಿದ ವಚನ?
ಉ: ಮೇರೇ ದೇಶ್ ವಾಸಿಯೋಂ.

ಪ್ರ: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟ ಕ್ಷಣ?
ಉ: 2000 ರೂ. ಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ.

ಲೇಖಕರು

ಚಂದ್ರ

ಕಲ್ಪನೆ

Mobile no 9880893333
E mail :chandru60500@gmail.com
Simple cool man

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.