Skip to main content

ಕವನ.

ಇಂದ ಚಂದ್ರ
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 20, 2013
noಅನಿಸಿಕೆ

ಗುಂಡ : ನಿಮ್ಮ ಕವನ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಸರ್.
ಕವಿ : ನನ್ನ ಯಾವ ಕವನ ನಿನಗೆ
ಇಷ್ಟಪ್ಪಾ?

ಗುಂಡ : ಅದೇ ಸಾರ್... ನಿಮ್ಮ
ಎರಡನೇ ಮಗಳು.. ಕವನ.

ಲೇಖಕರು

ಚಂದ್ರ

ಕಲ್ಪನೆ

Mobile no 9880893333
E mail :chandru60500@gmail.com
Simple cool man

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.