Skip to main content

ಸನ್'

ಇಂದ ಚಂದ್ರ
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 20, 2013
noಅನಿಸಿಕೆ

ಟೀಚರ್: ಭೂಮಿಗೆ ಮೊದಲು ಸನ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮೂನ್ ಬರುತ್ತಾ?
ಮರಿಗುಂಡ: ಮೊದಲು ಮೂನ್ ಬರುತ್ತೆ
ಟೀಚರ್: ಅದು ಹೇಗೆ?
ಮರಿಗುಂಡ: ಹನಿ'ಮೂನ್' ಆದಮೇಲೆ ತಾನೇ ಭೂಮಿಗೆ 'ಸನ್' ಬರುವುದು

ಲೇಖಕರು

ಚಂದ್ರ

ಕಲ್ಪನೆ

Mobile no 9880893333
E mail :chandru60500@gmail.com
Simple cool man

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.