Skip to main content

ಚಟ್ನಿ

ಇಂದ ಚಂದ್ರ
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 8, 2013
noಅನಿಸಿಕೆ

ಮಾಸ್ಟರ್: 2 ರಲ್ಲಿ 2 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು?
ಗುಂಡ: ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮೆ ಹೇಳಿ.
ಮಾಸ್ಟರ್:ಗುಂಡ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ 2 ಇಡ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ,
ನೀನು 2 ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದೆನು?
ಗುಂಡ: ಚಟ್ನಿ.

ಲೇಖಕರು

ಚಂದ್ರ

ಕಲ್ಪನೆ

Mobile no 9880893333
E mail :chandru60500@gmail.com
Simple cool man

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.