Skip to main content

ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ.

ಇಂದ ಚಂದ್ರ
ಬರೆದಿದ್ದುJanuary 9, 2013
1ಅನಿಸಿಕೆ

ಗುಂಡಾ: ಡಾಕ್ಟರ್, ನನಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. 
ಡಾಕ್ಟರ್: ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ.

ಲೇಖಕರು

ಚಂದ್ರ

ಕಲ್ಪನೆ

Mobile no 9880893333
E mail :chandru60500@gmail.com
Simple cool man

ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

hs pavithra ಧ, 01/09/2013 - 11:31

ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿದೆ  

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.