Skip to main content

ಬೇಗ ಏಳುವವರು

ಇಂದ ಚಂದ್ರ
ಬರೆದಿದ್ದುDecember 11, 2012
2ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

ಟೀಚರ್ : ಮಕ್ಕಳೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಲಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏಳುತ್ತೀರಿ ?

ಮಂಜೇಶ : ನಾನು ರಾತ್ರಿ 10ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ಏಳ್ತೀನಿ !

ಸುರೇಶ : ನಾನು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳ್ತೀನಿ !!

ಟೀಚರ್ : ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಏಳುವವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ ?

ಗುಂಡ : ನಾನು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳ್ತೀನಿ

ಟೀಚರ್ : ವೆರಿ ಗುಡ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ಹಾಗೇ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಎದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ?

ಗುಂಡ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು, ಒಂದಾ (ಮೂತ್ರ) ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಲಗ್ತೀನಿ

ಟೀಚರ್  !!!

ಲೇಖಕರು

ಚಂದ್ರ

ಕಲ್ಪನೆ

Mobile no 9880893333
E mail :chandru60500@gmail.com
Simple cool man

ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

DIVAKARA ಗುರು, 12/27/2012 - 17:00

ಚ೦ದ್ರು ಅಣ್ಣಾ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ತು೦ಬಾ ಚನ್ನಾಗಿದೆ

 

ಚಂದ್ರ ಧ, 01/02/2013 - 16:58

dhanyavada divakar sir

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.