Skip to main content

ರಾಂಪಣ್ಣ

ಇಂದ prasadbshetty
ಬರೆದಿದ್ದುDecember 18, 2011
1ಅನಿಸಿಕೆ

(ರಾಂಪಣ್ಣ ನ ಅಫರೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ...)
ಡಾಕ್ಟರ್: ನಮ್ಮ ರಾಬ್ಬರ್ ಗ್ಲವುಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಾಗಿದೆ...
ಪುನ್ಃ ಅಫರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ,

ರಾಂಪಣ್ಣ: ಮರ್ಲಂಬೆ ನಿಕ್ಕ್...ಇರುವ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಬೇತೆ ಗೆತೊನುಲಾ...

ಲೇಖಕರು

ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

shubha ಸೋಮ, 12/19/2011 - 10:18

ಪ್ರಸಾದ್ ರವರೇ,ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಪಿಸುಮಾತಿಗಿಂತ ಹಾಸ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೇನೋ....ಇದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು...

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.