Skip to main content

ತಿಥಿ

ಇಂದ ಚಂದ್ರ
ಬರೆದಿದ್ದುAugust 3, 2013
2ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

ಗಂಡ : ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಅವರ ಗಂಡನ ತಿಥಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಹೋಗಿಬಾ.
ಹೆಂಡತಿ : ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನನ್ನ ಗಂಡನ ತಿಥಿಗೆ ಅವರನ್ನು
ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ.


ನಾನು ಹ್ಯಾಗೆ ಹೋಗುವುದು?

ಲೇಖಕರು

ಚಂದ್ರ

ಕಲ್ಪನೆ

Mobile no 9880893333
E mail :chandru60500@gmail.com
Simple cool man

ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

Chitra M V ಸೋಮ, 08/26/2013 - 17:01

ಹಹಹಹ

Manjunatha Upadhya P ಧ, 11/13/2013 - 21:33

ಚನ್ನಾಗಿದೆ.

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.