Skip to main content

ವಿಶೇಷ

ಇರುತ್ತೆ / ಹೋಗುತ್ತೆ

ಬಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ || ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ ||

ಬಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ…

ಮಳೆ 'ಬಿದ್ದಾಗ'...

ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವೆರೆಗೂ ಕೊತ - ಕೊತ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಭೂಮಿತಾಯಿ…

ಸೈಕಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಕವಿತೆ

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುDecember 28, 2018
noಅನಿಸಿಕೆ

ಶಾಲೆಗೆ ನಡೆದು ಹೋಗಲು ಆಗ್ದು
ನನಗೂ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡಿಸಮ್ಮ |
ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆಗೆ ಸರ ಸರ ಹೋಗಿ
ಬರ ಬರ ಬರುವೆ ನಾನಮ್ಮ ||೧||
ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ದನ ಕರು ನಾಯಿ
ಬಂದರೆ ಪಕ್ಕಕೆ ನಿಲ್ಲುವೆನು|
ಮೋಟರ್ ವಾಹನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರೆ
ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಸುವೆನು||೨||
ಮಕ್ಕಳು ಮಂದಿ ಬಹಳ ಇದ್ದರೆ

ದೇವರು

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುDecember 28, 2018
noಅನಿಸಿಕೆ

ದೇವರ ಪಟಗಳ್ ಎಲ್ಲಡೆ ಮಾರುವ
ಜನಗಳ ನೋಡಮ್ಮ|
ಜಗವನೇ ಸೃ಼ಷ್ಟಿಸಿದಾತನ ಸ್ಥಿತಿಯು
ಹೀಗೇಕೆ ಅಮ್ಮ ||೧||
ಗುಡಿಗಳಲಿರುವ ಉದ್ದನೆ ಸಾಲು
ಬಡ ಭಕ್ತರಮ್ಮ |
ದುಡ್ಡನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು
ದೇವರ ಮುಂದೆಯಮ್ಮ ||೨||
ಕಾಸನು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿದರೆ
ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡುವರು |

ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ

ಬರೆದಿದ್ದುDecember 27, 2018
noಅನಿಸಿಕೆ

॥ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ॥
"ಏನೂ!? ಲವ್ವಾ? ಛೀ ಛೀ ಏನ್ರೀ ಇದೆಲ್ಲಾ?!" ಗುಲಾಬಿ ಮುಖ ಸಿಂಡರಿಸುತ್ತಾ ನುಡಿದಾಗ ತನ್ನ ಕೋಣೆಯೊಳಗಡೆ ಇವರ ಮಾತನ್ನು ಕದ್ದಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಮಿತ್ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯಭರಿತನಾಗಿ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಆಗಿನ ಸೊಟ್ಟ ಮೋರೆಯ ಅಂದ ಕಾಣಲೆಂದು ಬಾಗಿಲು ಕೊಂಚ ತೆರೆದು ಇಣುಕಿದ..

ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ

ಬರೆದಿದ್ದುDecember 27, 2018
noಅನಿಸಿಕೆ

॥ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ॥
"ಏನೂ!? ಲವ್ವಾ? ಛೀ ಛೀ ಏನ್ರೀ ಇದೆಲ್ಲಾ?!" ಗುಲಾಬಿ ಮುಖ ಸಿಂಡರಿಸುತ್ತಾ ನುಡಿದಾಗ ತನ್ನ ಕೋಣೆಯೊಳಗಡೆ ಇವರ ಮಾತನ್ನು ಕದ್ದಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಮಿತ್ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯಭರಿತನಾಗಿ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಆಗಿನ ಸೊಟ್ಟ ಮೋರೆಯ ಅಂದ ಕಾಣಲೆಂದು ಬಾಗಿಲು ಕೊಂಚ ತೆರೆದು ಇಣುಕಿದ..

ಕನ್ನಡ

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುDecember 26, 2018
noಅನಿಸಿಕೆ

ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ
ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಎನ್ಬೇಡಿ |
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದವ್ರ ಮಾತ್ರ
ಶ್ಯಾಣೆರ್ಂತ್ ತಿಳಿಬೇಡಿ ||೧||
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ನಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ
ಹೇಳಾಕಿದ್ದಾರ ನಮ್ಮೇಷ್ಟ್ರು |
ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ರಕಲೇಲಿ
ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ ಇವರಷ್ಟು ||೨||
ಅಆಇಈ ಓದಿನೋಡಿ