Skip to main content

ವಿಶೇಷ

ಇರುತ್ತೆ / ಹೋಗುತ್ತೆ

ಬಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ || ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ ||

ಬಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ…

ಮಳೆ 'ಬಿದ್ದಾಗ'...

ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವೆರೆಗೂ ಕೊತ - ಕೊತ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಭೂಮಿತಾಯಿ…

ನಂದಾ ದೀಪ

ಇಂದ veeresh
ಬರೆದಿದ್ದುJanuary 28, 2007
1ಅನಿಸಿಕೆ

ದೀಪದಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚು ಅಂತಾರೆ.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಮರೆಯಿಂದ ಕೈಯೊಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.