Skip to main content

ಮುಖ್ಯವಾದವು

ವಿಶೇಷ

ಇರುತ್ತೆ / ಹೋಗುತ್ತೆ

ಬಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ || ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ ||

ಬಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ…

ಮಳೆ 'ಬಿದ್ದಾಗ'...

ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವೆರೆಗೂ ಕೊತ - ಕೊತ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಭೂಮಿತಾಯಿ…

ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ... ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬರೀತೀರಾ?

ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 7, 2007
5ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ...
ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೪ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ. ಮತ್ಯಾಕೆ ತಡ ವಿಸ್ಮಯಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆ , ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಭಗ್ನಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ! ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ನೋವು, ನಲಿವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ಮಯಾನಗರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳೊಡನೆ ಮತ್ತು ಅನಾಮಿಕ ಅತಿಥಿಗಳೊಡನೆ.