Skip to main content

ಪ್ರತಿ ಮಾತಿಗೂ ನಗು

ಇಂದ ಲಕ್ಷ್
ಬರೆದಿದ್ದುSeptember 22, 2010
2ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

ಹಹಹಹಹ ಹೇಂಗಿದೀಯ? ಹಹಹ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೀನಿ. ಹಹಹಹ
ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದೂರಿನಾಕೆ (ಅಂಬಿಕ) ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಸಂಭಾಷಣೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
ಆಕೆ: " ಹಹಹಹಹಹಹ ಹಾಯ್"
ಲಕ್ಷ್: " ಹೂಂ" {{ನಾನು 'ಹಾಯ್' ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ- ಕಾರಣ ಅದು ಆಂಗ್ಲ ಪದವಾದುದರಿಂದ)}
ಆಕೆ: " ಹಹಹಹಹಹಹ ಹೇಗಿದೀಯ?"
ಲಕ್ಷ್: " ಆರಾಮ. ನೀನು?"
ಆಕೆ: " ಅಹಹಹಹಹಹಹ ಚೆನಾಗಿದೀನಿ."
ಲಕ್ಷ್: " ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಎತ್ತಾ?"
ಆಕೆ: " ಹಹಹಹಹಹ್ ಏನಿಲ್ಲ."
ಲಕ್ಷ್: " ಮತ್ತೆ?? ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ?"
ಆಕೆ: " ಹಹಹಹಹ ಅದಾ ಸುಮ್ನೆ.. ನಾನು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೀನಿ ಈವಾಗ."
ಲಕ್ಷ್: " ಓಹೊ!! ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ?"
ಆಕೆ: " ಅಹಹಹಹಹಹ ಚೆನಾಗೈತೆ. ಹಹಹಹಹ ನಿನ್ದೂಟ ಆಯ್ತಾ?"
ಲಕ್ಷ್: " ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನದು?"
ಆಕೆ: " ಹಹಹಹಹಹ ಆಯ್ತು."
             ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗಾಬರಿಯಾಗತೊಡಗಿತು ಆಕೆಯ ನಗು ಕೇಳಿ. ಪ್ರತಿ ಮಾತಿಗೂ ನಗು

ಲೇಖಕರು

ಲಕ್ಷ್

K£ÉAzÀÄ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ?

ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

manav ಗುರು, 09/23/2010 - 00:06
manav ಗುರು, 09/23/2010 - 00:11

yoy alli aidoo naksatra aitallaa adellaa otbuTTivni.
yaake anta gottaa??
tamaasege!!
nija gijaa anta antkobuDbyaada.
CryCryCryCryCry
 

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.