Skip to main content

ಶಿಕ್ಷಣ

ಚಂದಿರ

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 21, 2019
noಅನಿಸಿಕೆ

ಬಾನಲಿ ಬಂದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದಿರ
ಹರುಷವ ತಂದ ಲೋಕಕೆ ಸುಂದರ |
ಕಡಲು ಮೊರೆಯಿತು ಅಲೆಗಳ ರಭಸದಿ
ಚಕೋರ ಉಲಿಯಿತು ಮರಗಳ ನಡುವಲಿ||೧||
ಮಗುವು ಕರೆಯಿತು ಕೈಯನು ಚಾಚಿ
ತೋಳಿನ ನಡುವಲಿ ತಬ್ಬಲು ಬಾಚಿ|
ಕಂಡನು ಚಂದಿರ ಬಟ್ಟಲು ನೀರಲಿ
ಹಿಡಿದರೆ ಸಿಕ್ಕನು ಜಾರುವ ಬೆರಳಲಿ||೨||
ಲೋಕವ ಬೆಳಗುವ ಚಂದಿರ ಬಾರೋ

ಮಗುವಿನ ಬಯಕೆ

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 20, 2019
noಅನಿಸಿಕೆ

ಅಮ್ಮ ನನಗೂ ನಿನ್ನಯ ಹಾಗೆ
ಸೀರೆಯ ಉಡಿಸಮ್ಮ|
ಅಜ್ಜಿಯು ತಂದ ಉಡದಟ್ಟಿಯನು
ಉಡಿಸೇ ಬಿಡಮ್ಮ ||೧||
ತಲೆಯನು ಬಾಚಿ ಉದ್ದನೆ ಜಡೆಯು
ನನಗೆ ಬೇಡಮ್ಮ|
ದುಂಡಗೆ ಸುತ್ತಿ ತುರುಬನು ಕಟ್ಟಿ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿಸಮ್ಮ||೨||
ಅಕ್ಕನ ಹಾಗೆ ಚೌರಿಯ ಹಾಕಿ
ಕೇದಿಗೆ ಜಡೆಯು ಬೇಡಮ್ಮ|

ಪುಟ್ಟ ಕಂದ

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 19, 2019
noಅನಿಸಿಕೆ

ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು
ಬರಲು ಮುದ್ದು ಕಂದ |
ಒಳಗು ಹೊರಗು ಆಡುತಿರಲು
ಮನೆಗೆ ಎಂಥ ಚೆಂದ||೧||
ಹವಳ ತುಟಿಯು ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ
ಬಟ್ಟಲುಗಣ್ಣು ಚೆಂದ |
ಹಾಲುಗೆನ್ನೆ ತುಂಬಿ ನಗುವ
ಮೊಗದಿ ಮಹಾದಾನಂದ ||೨||
ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಎನುತ
ತೊದಲು ಮಾತಿನಿಂದ|
ಲೋಕವನ್ನೇ ಮರೆಸಿ ಬಿಡುವ

ನಮ್ಮೂರ ಬಸ್ಸು

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 12, 2019
noಅನಿಸಿಕೆ

ಪೌಂ ಪೌಂ ಅಂತ ಬಸ್ಸು ಬಂತು
ಮೊದಲು ಆಗ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ|
ನುಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ಊರಿಗೆ ಹೊಂಟವ್ರು
ರಭಸದಲಿ ಒಳಗೆ||೧||
ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ನಮ್ಮಊರು
ಎಲ್ಲೆ ಹೋದರೂ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ|
ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ಲೇ
ಊರ ಜನರ ಸವಾರಿ ಸಿಟಿಗೆ||೨||
ಆಗೆಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲು
ಸ್ನೋ ಪೌಡರ ಬೇಕಿಲ್ಲ|

ಪ್ರಕೃತಿ

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 11, 2019
noಅನಿಸಿಕೆ

ನೀಲಿಯ ಬಣ್ಣ ಅದರೊಳು ಕಣ್ಣ
ಸೆಳೆವನು ನವಿಲಣ್ಣ|
ಕರಿಯ ಬಣ್ಣ ಆದರೂ ಚಿನ್ನ
ಕೋಗಿಲೆ ಕಂಠವು ಬಲು ಚೆನ್ನ||೧||
ವಿಧ ವಿಧ ಹೂಗಳು ಅರಳಿದ ನೋಟವು
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಂಥ ಚೆಂದ|
ಘಮ್ಮನೆ ಹೊಮ್ಮುವ ಪರಿಮಳವೆಲ್ಲ
ಆಘ್ರಾಣಿಸಲು ಆನಂದ||೨||
ಪಾತರಗಿತ್ತಿಯ ಬಣ್ಣದ ಪಕ್ಕವು
ಪಟ ಪಟ ಬಡೆವದು ಏನಂದ|

ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರೇ ಜಾಣರು

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 10, 2019
noಅನಿಸಿಕೆ

ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮಾಸ್ತರಷ್ಟು
ಜಾಣ ಅಲ್ಲ ನೀನಪ್ಪ|
ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಂತಿ
ಅವ್ವನ್ನ ಕೇಳ್ ಅಂತಿಯಪ್ಪ||೧||
ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಅಂತಿ
ಬಾಳ ದಡ್ಡ ಹೌದಪ್ಪ|
ಲೆಖ್ಖ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡು ಅಂದ್ರ
ಅಣ್ಣನ್ನ ಕೇಳ ಅಂತಿಯಪ್ಪ||೨||
ಕಕಂಬಳ್ಳಿ ಹೇಳಿಕೊಡು ಅಂದ್ರ
ಅಕ್ಕನ ಕೇಳು ಅಂತಿಯ|

ಕನಸು

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 10, 2019
noಅನಿಸಿಕೆ

ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಗೆ ಆಕಾಶಕೆ
ನಾವು ಹಾರೋಣ|
ಪಕ್ಷಿ ನೋಟದಿ ಎಲ್ಲವ ನೋಡುತ
ದೇಶವ ಸುತ್ತೋಣ||೧||
ಕೊನೆಯೆ ಇಲ್ಲದ ಬಾನಲಿ ಹಾರುತ
ಮೋಡದ ನಡುವೆ ಸಾಗೋಣ|
ಚುಕ್ಕಿ ಚಂದ್ರರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ
ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸೋಣ||೨||
ಮಂದಿರ ಮಸೀದಿ ಚರ್ಚುಗಳಿಲ್ಲದ
ಬಾನಲಿ ಹಾರೋಣ|
ದೇವರು ಎಲ್ಲಡೆ ಇರುವನೆಂದರೆ

ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 10, 2019
noಅನಿಸಿಕೆ

ಬೆಕ್ಕು ಅಡ್ಡ ಹೋದರೆ ಏಕೆ
ನಿಲ್ಲುವೆ ನೀನು ತಮ್ಮಣ್ಣ|
ನರಿಯ ಮುಖವ ನೋಡಿದರೆ
ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತೆ ಕಣಣ್ಣ||೧||
ಮಾತಿನ ವೇಳೆ ಹಲ್ಲಿ ಲೊಚಗುಟ್ಟಲು
ತಾಳೆ ಹಾಕುವ ಜನರಲ್ಲಿ|
ಒಂದು ಸೀನಿಗೆ ಅಪಶಕುನವೆಂದರೆ
ಎರಡು ಸೀತರೆ ಶುಭವಲ್ಲಿ||೨||
ಬಾಲಗೆ ಬಲಗಣ್ಣು ಹಾರಿದರೆ
ಒಳ್ಳೆಯದೆನ್ನುವ ಈ ಜನರು|

ಗಾಳಿಪಟ

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 7, 2019
noಅನಿಸಿಕೆ

ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಪಟವನು ಮಾಡು
ಬಾನಿಗೆ ಹಾರಿಸುವೆ|
ಸೂತ್ರವ ಬಿಗಿದು ಬಾಲವ ಹಚ್ಚು
ಮೇಲಕೆ ಏರಿಸುವೆ||೧||
ಸೊಯ್ಯನೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತಲಿ
ರೊಯ್ಯನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿ|
ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲರ ಪಟಗಳಿಗಿಂತ
ಎತ್ತರದಲ್ಲೇ ಹಾರಲಿ||೨||
ಬಾಲಂಗಸಿಗೆ ರೇಜರ್ ಕಟ್ಟಿ
ಹಾರಿಸೋ ಗೆಳೆಯರುಂಟು|
ಇತರರ ಪಟಕೆ ಡಿಚ್ಚಿ ಹೊಡೆಸಿ

ನಾನು ಹೆಣ್ಣು

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 6, 2019
noಅನಿಸಿಕೆ

ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ
ಅವ್ವನ್ನೇಕೆ ಬೈಯ್ತಿಯಾ?|
ನೀನೂ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋದನ್ನ
ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಒದರ್ತೀಯ||೧||
ಅವ್ವ ನಾನು ಹೆಣ್ಣಾದೆಂತ
ಅಳುವೆ ಏಕವ್ವ|
ನಾನೇ ಗಂಡುಮಗು ಅಂತ
ತಿಳಿದು ಬಿಡವ್ವ||೨||
ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಬೈತಾರಂತ
ಕಿನ್ನತೆ ಬೇಡವ್ವ|
ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವಾಗ