Skip to main content

ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣು ಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಗೌರವ

ಬರೆದಿದ್ದುMarch 3, 2010
noಅನಿಸಿಕೆ

"ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನನಗಿಂತ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹರು" ತನಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಡಾ.ವಿಷ್ಣು ಇಂತಹದೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಡಾ.ವಿಷ್ಣು ಮಾತು ನಿಜವಾಗಿದೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿಯವರಿಗೆ  ಈ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಚತುರ್ಭಾಷಾ ತಾರೆಯಾದ ಭಾರತಿಯವರು, ಈ ನಾಡು ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ, ಸ್ನಿಗ್ಧ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಂದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ.

ಲೇಖಕರು

ವಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಭಾವ ಲಹರಿ

ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೀರಕಪುತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ,

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.