ಓಲಂಪಿಕ್ ಕಾಂಡೋಮ್-ಗಳು ಲಿಲಾವಿಗೆ!

ಬೀಜಿಂಗ್-ಓಲಂಪಿಕ್-ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಂಚಲಾದ, ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಉಳಿದ ಕಾಂಡೋಮ್-ಗಳು ಈಗ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹರಾಜಿಗಿವೆ. ಹಂಚಲಾದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕಾಂಡೋಮ್-ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳ ಬಳಿ ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಉಳಿದ 5000 ಕಾಂಡೋಮ್-ಗಳನ್ನು (ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್/ಚೈನೀಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದ "faster, higher, stronger" ಅನ್ನೋ ಬೀಜಿಂಗ್ ಓಲಂಪಿಕ್-ನ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವೂ ಇದೆ!) ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಅವುಗಳನ್ನು ಈಗ ಹರಾಜಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಲೇಖನ ಹೇಗಿದೆ?: 
ಅಂಕಗಳು: 2 (2 ಓಟುಗಳು)

ಲೇಖನದ ಬಗೆ: 

ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

lovlybaby's picture

(faithamah78@yahoo.com)

ಡಿಯರ್ ನನ್ನ ಹಲೋ
  ನನ್ನ ಹೆಸರು ಫೇಯ್ತ್ Amah, ಅದು ನನಗೆ ನೀವು ಸಂವಹನ ಕಾರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಆನಂದ ನೀಡಿ ಇ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೆ ತಿನ್ನುವೆ
ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಪರಸ್ಪರ ಗೊತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಆ (faithamah78@yahoo.com) ನನಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ನಾನು ಎಂದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕಾಯುವ ಇದೆ.
ಒಂದು ಪೂಜ್ಯ ದಿನ.
ನಂಬಿಕೆ


(faithamah78@yahoo.com)

Hello My Dear
 My name is Faith Amah, it give me a great pleasure with due respect to communication with you and i will like to know more about you,
i will be very happy if you can write me AT (faithamah78@yahoo.com) so that we can know each other better.
i am waiting to hear from you as soon as possible .
have a blessed day.
Faith

Subscribe to Comments for "ಓಲಂಪಿಕ್ ಕಾಂಡೋಮ್-ಗಳು ಲಿಲಾವಿಗೆ!"