Skip to main content

ಒಬಾಮಗೆ 2009ರ ಶಾಂತಿ ನೊಬೆಲ್

ಬರೆದಿದ್ದುOctober 9, 2009
noಅನಿಸಿಕೆ

ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾರಕ್ ಒಬಾಮಗೆ 2009ರ ಶಾಂತಿ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೂವರೆಗೂ ಅಮೇರಿಕಾದ ನಾಲ್ಕುಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಲೇಖಕರು

ಶಿವಕುಮಾರ ಕೆ. ಎಸ್.

ನನ್ನ ತಲೆ'ಹರಟೆ'ಗಳು

ನಾನೊಬ್ಬ ಏಕಾಂಗಿ(ಇದೂವರೆಗೂ) ಸಂಚಾರಿ. ಸಮಯ, ಸಂದರ್ಭ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಡೆಯಿಂದ ಪಯಣಿಸುತ್ತ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ಯಾರನ್ನೂ ದೂರದೇ, ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾವುದರ ಬಗೆಗೂ ಪೂರ್ವ-ನಿರ್ಧಾರಿತ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಸಾಗುತ್ತಿರುವೆ.

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.