Skip to main content

ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಚಿತ್ರ

ಬರೆದಿದ್ದುMarch 30, 2017
noಅನಿಸಿಕೆ
 ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಚಿತ್ರ  ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತರ್ಲೆ ತುಂಟಾಟ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದವು. ಈ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕಥೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಸ್ನೇಹದ ಆಗಾಧತೆ  ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ.

ಲೇಖಕರು

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.