ಮಾವು.@_@

ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನ ಸ್ವಾದ ಸವಿಯಲು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ !! ಮಾವಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಾದರೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಪಾನೀಯ ಬಿಡಿ, ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.

ಈ ಲೇಖನ ಹೇಗಿದೆ?: 
ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಓಟುಗಳಿಲ್ಲ

ಲೇಖನದ ಬಗೆ: 

Subscribe to Comments for "ಮಾವು.@_@"