Skip to main content
*ನಮ್ಮ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ನಮಗರಿವಿಲ್ಲದೇ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ… ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಪಟ ತುಂಬಿರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮಗರಿವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದುರ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ•*
*ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದೋಣ•*
  • 120 views