Skip to main content

ಹೋರಾಟ

ಬರೆದಿದ್ದುSeptember 12, 2016
noಅನಿಸಿಕೆ

ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ "ಹೋರಾಟ" 

ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಕೂಗಾಟ,ಚೀರಾಟ,ನರಳಾಟ ಮತ್ತೆ  ರೊಷ,ಆವೇಷ,ಉದ್ವೇಗ, ಭಾವೋದ್ವೇಗ.ನಂತರ ಅದೇ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ "ಜೈಲಾಟ".ಮತ್ತೆ  ಬನ್ನಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕು ಹೋರಾಟದ "ಜಂಜಾಟ". 

 

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.