Skip to main content

ಕಾಳಿ -ಭದ್ರಕಾಳಿ

ಇಂದ Vaisnavi
ಬರೆದಿದ್ದುNovember 27, 2015
noಅನಿಸಿಕೆ

ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಯ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು,

ನಾನಾದೇ ಮತ್ತೋಂದು ವಿವಾಹಾನಾ,

ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಯ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು

ನಾನಾ ಮತ್ತೋಂದು ವಿವಾಹಾನಾ,......

ಆಗ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಕಾಳಿಯ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಭದ್ರಕಾಳಿಯ ಆಹ್ವಾನಾ.

ಲೇಖಕರು

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.