Skip to main content

ಹುಬಳಿಯ ಹುಡುಗಿ......

ಬರೆದಿದ್ದುJuly 6, 2014
noಅನಿಸಿಕೆ

ಮುಗುಳ್ನನಗೆಯ ಬೆಡಗಿ.......

ಲೇಖಕರು

ಶಿವಕುಮಾರ ಛಾಯಾ ಗ್ರಾಹಕ

ಕುಮಾರ

ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಂದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲಾ
ಆದರೆ ತೊಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಡಿ.
{ಶಿವಾ}

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.