Skip to main content

ಬೇರೆಲ್ಲೋ ಹೊರಟಂತಿದೆ ಬಾಳಯಾತ್ರ

ಇಂದ ಋಣಿ
ಬರೆದಿದ್ದುNovember 21, 2013
noಅನಿಸಿಕೆ

ನಿಜ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತತ್ವ,ಸಿದ್ದಾಂತ, ಸೂತ್ರ. 

ಅದೆಷ್ಟೇ ದುಡಿದರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನನ್ನದು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಪಾತ್ರ, 

ಬೆವರು ನನ್ನದು ಬೆಳೆ ನನ್ನದು ನನ್ನದಲ್ಲದಿರುವುದು ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ,

ಬೇಕಾದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡವದನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬೇರೆಲ್ಲೋ ಹೊರಟಂತಿದೆ ಬಾಳಯಾತ್ರ.

ಲೇಖಕರು

ಋಣಿ

ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು, ಸಾದಾರಣ ರೂಪು, ಸಪ್ಪೆ ಅನಿಸುವ ಭಾವನೆವುಳ್ಳ ಸೋಮಾರಿ..........

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.