Skip to main content
Submitted by shivu nayak on ಗುರು, 10/03/2013 - 19:30

ಇಷ್ಟ ಇರೋದನ್ನ ಕಷ್ಟ ಆದರು ತಗೋಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ,   

ಆದರೆ ,

ಇಷ್ಟ ಇರೋರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋತರ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ,

ಯಾಕಂದರೆ

ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಡೋರಿಗಿಂತ

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡೋರು ಮುಖ್ಯ....

  • 381 views