Skip to main content

ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೇಖನಗಳು

ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 10, 2019
noಅನಿಸಿಕೆ

ಬೆಕ್ಕು ಅಡ್ಡ ಹೋದರೆ ಏಕೆ
ನಿಲ್ಲುವೆ ನೀನು ತಮ್ಮಣ್ಣ|
ನರಿಯ ಮುಖವ ನೋಡಿದರೆ
ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತೆ ಕಣಣ್ಣ||೧||
ಮಾತಿನ ವೇಳೆ ಹಲ್ಲಿ ಲೊಚಗುಟ್ಟಲು
ತಾಳೆ ಹಾಕುವ ಜನರಲ್ಲಿ|
ಒಂದು ಸೀನಿಗೆ ಅಪಶಕುನವೆಂದರೆ
ಎರಡು ಸೀತರೆ ಶುಭವಲ್ಲಿ||೨||
ಬಾಲಗೆ ಬಲಗಣ್ಣು ಹಾರಿದರೆ
ಒಳ್ಳೆಯದೆನ್ನುವ ಈ ಜನರು|

ಗಾಳಿಪಟ

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 7, 2019
noಅನಿಸಿಕೆ

ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಪಟವನು ಮಾಡು
ಬಾನಿಗೆ ಹಾರಿಸುವೆ|
ಸೂತ್ರವ ಬಿಗಿದು ಬಾಲವ ಹಚ್ಚು
ಮೇಲಕೆ ಏರಿಸುವೆ||೧||
ಸೊಯ್ಯನೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತಲಿ
ರೊಯ್ಯನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿ|
ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲರ ಪಟಗಳಿಗಿಂತ
ಎತ್ತರದಲ್ಲೇ ಹಾರಲಿ||೨||
ಬಾಲಂಗಸಿಗೆ ರೇಜರ್ ಕಟ್ಟಿ
ಹಾರಿಸೋ ಗೆಳೆಯರುಂಟು|
ಇತರರ ಪಟಕೆ ಡಿಚ್ಚಿ ಹೊಡೆಸಿ

ನಾನು ಹೆಣ್ಣು

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 6, 2019
noಅನಿಸಿಕೆ

ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ
ಅವ್ವನ್ನೇಕೆ ಬೈಯ್ತಿಯಾ?|
ನೀನೂ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋದನ್ನ
ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಒದರ್ತೀಯ||೧||
ಅವ್ವ ನಾನು ಹೆಣ್ಣಾದೆಂತ
ಅಳುವೆ ಏಕವ್ವ|
ನಾನೇ ಗಂಡುಮಗು ಅಂತ
ತಿಳಿದು ಬಿಡವ್ವ||೨||
ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಬೈತಾರಂತ
ಕಿನ್ನತೆ ಬೇಡವ್ವ|
ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವಾಗ

ಹಬ್ಬದ ಊಟ

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 5, 2019
noಅನಿಸಿಕೆ

ಸಜ್ಜೆಯ ರೊಟ್ಟಿ ಪುಂಡಿಯ ಪಲ್ಯೆ
ಎಣ್ಣೆಯ ಹಾಕಿ ಕೊಡಮ್ಮ|
ಅಗಸಿ ಚಟ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಇರಲಿ
ಪಲ್ಯ ಪಚಡಿ ನೀಡಮ್ಮ||೧||
ಹೂರಣ ಹೋಳಿಗೆ ಕರ್ಚಿಕಾಯಿಗೆ
ತುಪ್ಪವ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಮ್ಮ|
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ
ಭಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಮ್ಮ||೨||
ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಮೊಸರು ಕಲಿಸಿದ ಬಾನದ
ಅನ್ನದ ಉಂಡೆಯ ನೀಡಮ್ಮ|

ನನ್ನ ಗೊಂಬೆ

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 4, 2019
noಅನಿಸಿಕೆ

ಅಪ್ಪಗೆ ಹೇಳುವೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡು
ಹಠ ಮಾಡುತ ಏಕೆ ಕಾಡಿಸುವೆ|
ಎಣ್ಣೆಯ ಹಚ್ಚಿ ತಲೆಯನು ಬಾಚಿ
ದುಬು ದುಬು ಜಳಕವ ಮಾಡಿಸುವೆ||೧||
ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟಲಿ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜುತ
ಕೈಕಾಲುಗಳ ತಿಕ್ಕುವೆನು|
ಕಣ್ಣಲಿ ಸೋಪು ಸೇರದ ಹಾಗೆ
ಮುಚ್ಚಿಕೊ ಗಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣನು||೨||
ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಸುರಿಯುವೆ

ಮಕ್ಕಳ ಆಟ

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 3, 2019
noಅನಿಸಿಕೆ

ಶೆಟ್ಟರು ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಲು ಹಾಕಿದ
ಉಸುಕಿನ ಗುಂಪೆಯಲಿ|
ಸೇರಿತು ಗೆಳೆಯರ ಗುಂಪು
ವಾರದ ರಜೆಯಲ್ಲಿ||೧||
ಕಾಲನು ಇಟ್ಟು ಪಟ ಪಟ ಬಡಿದು
ಮನೆಯನು ಕಟ್ಟಿದರು|
ಹನುಮ ಶಾರಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮರು ಆಗಿ
ಆಟವ ಆಡಿದರು||೨||
ಸಿದ್ದು ರೋಜಿ ಕಾಶಿ ಪಾತು
ನೆರೆಮನೆ ಕುಟುಂಬವು|
ಏನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿ ಮನೆಯಲಿ

ರಜೆ

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 2, 2019
noಅನಿಸಿಕೆ

ಶಾಲೆಗೆ ನಾಳೆ ರಜೆ ಇದೆಯಮ್ಮ
ಅಲಾರಾಮ್ ಇಡಬೇಡ|
ಹುಂಜವು ಕೂಗದ ಹಾಗೆ ಹೇಳು
ಮಲಗುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತಮ್ಮ||೧||
ವಾರದ ಆರು ದಿನಗಳು ನನಗೆ
ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ|
ಶಾಲೆ ಓದು ಬರಹ ಇಷ್ಟೇ
ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂತು ನೋಡಮ್ಮ||೨||
ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರಗಿರ ಬರದ
ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರ ಬೇಕಮ್ಮ|

ನೈವೇದ್ಯ

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 1, 2019
noಅನಿಸಿಕೆ

ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ
ನನಗೆ ಊಟಕೆ ಕೊಡಮ್ಮ|
ದೇವರ ಪೂಜೆ ಆಗೋವರೆಗೂ
ತಾಳೆನು ಹಸಿವು ನಾನಮ್ಮ||೧||
ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಕಾಯಿ
ಹುಗ್ಗಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡುವೆ|
ಹಬ್ಬ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಲಿ
ನೈವೇದ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆ||೨||
ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಕೊಡು ಎಂದರೆ
ಎಂಜಲು ಎಂದೆ ಹೇಳುವೆ|

ಸಿ.ಎಸ್.ಐ -ಪ್ರೇಮ ನಿಲಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಗಳ ದೇಣಿಗೆ

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುJanuary 31, 2019
noಅನಿಸಿಕೆ

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಶಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಟಗೇರಿಯ ಸಿ.ಎಸ್.ಐ -ಪ್ರೇಮ ನಿಲಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಟನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶಬನಮ್ ಆದೋನಿರವರು ಸಿ.ಎಸ್.ಐ ಪ್ರೇಮ ನಿಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಲಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದರು.

ಹೊಳೆಆಲೂರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುJanuary 31, 2019
noಅನಿಸಿಕೆ

ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಆಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕವಿಪ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ,ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಘಟಕ ೧ ಮತ್ತು ೨ ಹಾಗೂ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೆಟಗೇರಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಆನ್ ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.