Skip to main content

venkatt

ಸದಸ್ಯರು

6 ವರ್ಷಗಳು 4 ತಿಂಗಳು
ಮೊದಲ ಹೆಸರು

venkatesh

ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು

venki

ಲಿಂಗ
ಗಂಡು
ಮಾತೃಭಾಷೆ
ಕನ್ನಡ
ಜೀವನದ ಸ್ಥಿತಿ
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ
ಈಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ
ಕರ್ನಾಟಕ
ಈಗಿರುವ ದೇಶ
ಭಾರತ
ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ

NANNA HESARU VENKATESH ANTHA. "ELLIYU NILLADIRU MANEYANENDU KATTADIRU KONEYANENDU MUTTADIRU" ENNUVA HAGE JEEVISTA IDDEENI. NANU PRAGNAPURVAKVAGIYE NASTIKA. MUNDEYU NASTIKANE. NANU EE PRAPANCHADALLI TUMBA ISHTA PADUVA VASTUGALENDARE AMMA,PREETI,PUSTAKA, RAVIBELAGERE MATHU K. SHIVARAMAKARANTARA KATHE, KAVANA KADAMBARIGALU. NANAGE HALEYA TELUGU GHANTASAALA HAADUGALENDARE ISHTA. HAGEENE KANNADADA CV.SHIVASHNKAR RAVARA HADUGLU ISHTA. RAVIBELAGERE ANDRE ISHTA.NANNA AMMA KOTTANTHAHA PREETIYANNU YARADARU KOTTAREYENO ANNUVA HUCHHU NIREEKSHE. NAANU TUMBA MAHATVAKANKSHEYULLA JEEVI. RAVIBELAGEREYAVARA SPURTIYUTA BARAVANIGEYINDA HAGU NANNA SWANTA KATINA PARISHRAMADINDA EGAGALE BADUKINA HALAVU YUDDAGALALLI YASHASSANNU KANDIDDENE. INNULIDIRUVUDONDE, ADU BADUKINA MAHASNGRAMA! ALLI YASHASVIYAGUTTENA GOTILLA.ADARE "SADHANE SADHAKANA SWATHE HORATU SOMARIYA SVATHALLA" ANTHA NANAGE KHANDITA GOTTIDE. YASHASVIYADA DINA NIMMELLARA JOTE NANNA AA ANANDADA KSHANAGALANNU HANCHIKOLTENE. ALLIVAREVIGU EE PISUMAATHU JARIYALLIRALI.

ಕೆಲಸ
ಕ್ಲಾರ್ಕ್