Skip to main content

ಚಾರಣಿಗರಿಗೆ ಹಸಿವನ್ನ ನೀಗಿಸೋ ಭಟ್ಟರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಾವು....

ಇಂದ veeresh
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 14, 2007
noಅನಿಸಿಕೆ

ಚಾರಣಿಗರಿಗೆ ಹಸಿವನ್ನ ನೀಗಿಸೋ ಭಟ್ಟರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಾವು....

ಕುಮಾರಪರ್ವತ ಚಾರಣ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಪರ್ವತದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಊಟ-ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಭಟ್ಟರು...

ಲೇಖಕರು

veeresh

ಏನಿದೆ ಹೇಳೋಕೆ?

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.