Skip to main content

ವಿದ್ಯುತ್

ಇಂದ ಚಂದ್ರ
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 20, 2013
1ಅನಿಸಿಕೆ

ಸಂತಾ ; ನೀರಿನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಯಾಕೆ ತೆಗೇತಾರೆ ಹೇಳು

ಬಂತಾ ; ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ನಮಗೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯ ಬಾರದು ಅಂತ

ಲೇಖಕರು

ಚಂದ್ರ

ಕಲ್ಪನೆ

Mobile no 9880893333
E mail :chandru60500@gmail.com
Simple cool man

ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

SUNIL NAGUVINA… ಧ, 04/17/2013 - 19:59

ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.