Skip to main content

ಧೂಳ್ ಮಗಾ ಧೂಳ್

ಇಂದ malenadiga
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 20, 2007
4ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

ಅಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಹೋರಾಟ, ಭಾರತದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹಾರಾಟ

ಲೇಖಕರು

malenadiga

ಮಲೆನಾಡಿಗ

ನಿಮ್ಮಲಿರುವುದು ನಾನೇ
ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ
ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮಾತು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಆರಿತರೆ
ನನ್ನನ್ನು ಅರಿತಂತೆ

ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

ಸಂತೋಷಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧ, 02/21/2007 - 12:59

ಯುಧ್ದ ಜೀವನದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದರೆ,
ಜೀವನವನ್ನೇ ಯುದ್ಧವನ್ನಾಗಿಸುವದು, ಅವರವರ ದುರದೃಷ್ಟದ ಎಲ್ಲೆ...............

Suresh (ಪ್ರಮಾಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.) ಗುರು, 02/22/2007 - 13:54
veeresh ಗುರು, 02/22/2007 - 14:11

ಏನೋ ಧೂಳ್ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದೀಯ....!!!

Hussain ಶುಕ್ರ, 04/20/2007 - 16:55

Title sakatt
but caption sari illa ansutte, indian coptor yavaga afghanistankk hoyitu :)

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.