ಬ್ಲಾಗ್

ಯಾರಿಂದ ಏನೇನು ಕಲಿಯಬೇಕು?

ಯಾರಿಂದ ಏನೇನು ಕಲಿಯಬೇಕು?

************************

 

(1)  ಶ್ರವಣಕುಮಾರ = ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳ ಸೇವೆ

 

(2) ಶ್ರೀ ರಾಮ = ಮರ್ಯಾದೆ

 

(3) ಹನುಮಂತ = ಆರಾಧಕನ ಸೇವೆ

 

(4) ಭೀಷ್ಮ = ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆ

 

(5) ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ = ಗೆಳೆತನ

 

(6) ಏಕಲವ್ಯ = ಗುರುಭಕ್ತಿ

 

(7) ಯುಧಿಷ್ಠಿರ = ಧರ್ಮ

 

(8) ಕರ್ಣ = ದಾನ

 

(9) ಮಹಾವೀರ = ತಪಸ್ಸು

 

(10) ಹರೀಶ್ಚಂದ್ರ = ಸತ್ಯ

 

(11) ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ ಹಾಗೂ ಶತ್ರುಘ್ನ = ಸೋದರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ

 

(12) ಚಾಣಕ್ಯ = ಛಲ

 

(13) ಸೀತಾ = ಸಹನೆ

  Read more about ಯಾರಿಂದ ಏನೇನು ಕಲಿಯಬೇಕು?

Pages

Subscribe to ಬ್ಲಾಗ್