ಬ್ಲಾಗ್

ನೆನಪು

ಇಂದು ಭರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾದ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಮುಂದೆ ಸವಿನೆನಪುಗಳಾಗುತ್ತವೆ Read more about ನೆನಪು

ಸೋಲು - ಗೆಲುವು

ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ; ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸೋತುಬಿಡಿ, ಮೊದಲಿಗಿಂತಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸೋತುಬಿಡಿ Read more about ಸೋಲು - ಗೆಲುವು

ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ...

ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೆಡೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಏಕದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ನೋಡೋದು! Read more about ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ...

'ಮೂರ್ಖತನ' ಮತ್ತು 'ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವ'

ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಾರದ ಎರಡು ಗುಣಗಳೆಂದರೆ 'ಮೂರ್ಖತನ' ಮತ್ತು 'ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವ'. ಇವಿಲ್ಲ Read more about 'ಮೂರ್ಖತನ' ಮತ್ತು 'ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವ'

ಸ್ನೇಹ-ಸ್ನೇಹಿತರು

ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾನು ವೈರಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡ Read more about ಸ್ನೇಹ-ಸ್ನೇಹಿತರು

ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳು - ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ, ಬೇರೆಯವರ Read more about

ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ! Read more about

ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸಬಲ್ಲುದು, ಅದರೆ ಏರಿದೆತ್ತರದಲ್ಲೇ ಉಳಿ Read more about

ಇಬ್ಬರು ಬೌಧ್ದ ಭಿಕ್ಷುಗಳು ತಮ್ಮ ಮೊನಾಸ್ಟರಿಯ ಮೇಲೆ ಫಟಫಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. Read more about

ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಮ್ಮೆ ಝೆನ್ ಗುರು ಗುಡೋವನ್ನು ಕೇಳಿದ, "ಜ್ಞಾನೋದಯ ಹೊಂದಿದವರು ಸತ್ತಾಗ ಏನಾಗ Read more about

Pages

Subscribe to ಬ್ಲಾಗ್