ಬ್ಲಾಗ್

ಬಿಡುಗಡೆ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದುದನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆಯೇ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕುವುದು... Read more about ಬಿಡುಗಡೆ

ಮರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು

ನೀವು ಈ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಮರಿಬೇಕೂಂತ ಇದ್ರೆ, ಮರೀದೆ ಅದನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 'ಮರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು' ಅಂತಾ ಗುರುತುಹಾಕಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. Read more about ಮರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು

Pages

Subscribe to ಬ್ಲಾಗ್