ಇತ್ತೀಚಿನ ಬರಹಗಳು

Title ಲೇಖನದ ಬಗೆ Total views Author uid
ಮಳೆ 'ಬಿದ್ದಾಗ'... ಪಿಸುಮಾತು 40 7139
ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಮೊದಲ ಲಿಪಿ 12 1
ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸ್ನೇಹ ಪಿಸುಮಾತು 105 7144
ಬಾ ಗೆಳತಿ ˌಮಳೆ ಬಂತು ! ಕವನ 77 7139
ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಈ ಕಚ್ಚಾಟ ಬೇಕೇ..? ಪಿಸುಮಾತು 77 4050
ಕಡಲು—ನನ್ನೊಡಲು ಕವನ 57 7139
ಅಮ್ಮಾ ನೀ different ಕವನ 154 7131
ಗುಬ್ಬಿಯಂಥ ಜೀವಾ ಕವನ 77 7131
ಕೊಡೆ-ಮುಸುಕು ಕವನ 78 7131
ಮರೆಯದ ಮಾವು !!! ವಿಮರ್ಶೆ 46 7081
ಮರೆಯದ ಮಾವು !!! 0 7081
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಿಸುಮಾತು 115 6824
ಮುಡಿಪು ಪಿಸುಮಾತು 117 6824
ಸಂದೇಹ ಪಿಸುಮಾತು 88 6824
ಜೀವನ ಕವನ 151 7119
ಕನಸುಗಳು...... ಕವನ 130 1952
ಸಾಕು.... ಸಾಕಮ್ಮ ಕಾಡದಿರೆನ್ನ... ಕವನ 300 4496
ಹುಸಿ ನಗೆಯ ತುಸುತುಂಟಿ ಕವನ 237 4496
ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಜಾತ್ರಾ ಗದಗ-೨೦೧೭ ಚಿತ್ರ 66 733
ವಿವಾಹ 46 4348
ವಿವಾಹ 50 4348
ಯಾರಿಂದ ಏನೇನು ಕಲಿಯಬೇಕು? 63 4590
ಲವ್ ಲೆಟರ್ 0 4590
"ಕನ್ನಡ ನಾವು ಬೆಳೆಸೋದು ಬೇಡ, ಬಳಸಿ ಸಾಕು" ಸಮಾಚಾರ 294 7103
ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ 60 7097
ಬೇಕಾಗಿ(ರುವದು)ಲ್ಲ ಕವನ 144 7095
ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲೊಂದು ಸಸ್ಯಲೋಕ ಮಾಹಿತಿ 264 6768
ಮಾವು.@_@ ಪಿಸುಮಾತು 133 7081
ಹೆಣ್ಣು!!! ವಿಮರ್ಶೆ 359 7081
ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಕವನ 290 3060
"ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾರೆ ನೀ ಸನೀಹ" ಕವನ 255 7061
"ಕುಡಕನೆಂಡ್ರ ಬಾಳ ಬಯಲಾಟ" ಕವನ 131 7061
"ಕಾಪಾಡು ಭಾರತವ ಕಾಪಾಡು" ಕವನ 143 7061
ಕವಿತ ಕವನ 205 6942
Touth paste ಹಾಸ್ಯ 192 800
ಪಕ್ಕಾ ಹಳ್ಳಿ‌ ಜೋಕ್ ಹಾಸ್ಯ 411 800
ಕ್ವಿಜ್ ಹಾಸ್ಯ 193 800
ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಸ್ಯ 147 800
ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಸ್ಯ 133 800
ಕಲ್ಲು ಹಾಸ್ಯ 352 800
ಶಾಪಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಯ 190 800
ಗುಣವಂತ 89 800
ಜೀವನ 74 800
ಕಲೆಯನ್ನು ಕದಿಯಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ 87 800
ಕಲೆಯನ್ನು ಕದಿಯಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ 0 800
ನಡೆ 82 800
ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸು 102 800
ತಾಳ್ಮೆ 82 800
ಯೋಗ ಹಾಸ್ಯ 0 800
ಯೋಗ ಹಾಸ್ಯ 0 800

Pages

Subscribe to ಇತ್ತೀಚಿನ ಬರಹಗಳು