Skip to main content

ವಿಧಿ

ಬರೆದಿದ್ದುAugust 11, 2010
4ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

ಅಲ್ಲಿಪ್ರೀತಿಯ ಸೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮದ ಬಂಧನಕ್ಕೆಹುಟ್ಟಿದ ಆ ಪುಟ್ಟ ಕಂದ ತಮಸ ಸಮಾಜದ ಭಯದಲ್ಲಿಅನಾಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಅನಾಥವಾಗಿ ದೊರಕಿತ್ತುಇಲ್ಲಿವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಮಡಿಲಿಂದ ರೆಕ್ಕೆ ಬಲಿತ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿತನ್ನದಾದ ಗೂಡಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹೊರೆಯಾಗಿವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ತನ್ನಮ್ಮನ ನೀಡಿತ್ತುಕೊನೆಗೂ ವಿಧಿಅನಾಥಾಲಯ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಮಧ್ಯದ ಗೋಡೆ ಕೆಡವಿಅಮ್ಮನ ಪಾಲಿಗೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಕಂದನ

ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಚಿತ್ರಗಳು

ಇಂದ enidhi
ಬರೆದಿದ್ದುAugust 11, 2010
8ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

 
 ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ ದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ ಎ೦ದು ಸೊಮ ರವರು "
ಮೆಟ್ರೋ ಬಂತು ಕನ್ನಡ ಹೋಯ್ತಾ" ಬರಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕಾಮೆ೦ಟ್ ನಿ೦ದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ ತದ್ರೂಪಿ ಬೋಗಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹ೦ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.