Skip to main content

ಮುಖ್ಯವಾದವು

ವಿಶೇಷ

ಇರುತ್ತೆ / ಹೋಗುತ್ತೆ

ಬಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ || ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ ||

ಬಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ…

ಮಳೆ 'ಬಿದ್ದಾಗ'...

ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವೆರೆಗೂ ಕೊತ - ಕೊತ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಭೂಮಿತಾಯಿ…

ಜವರಾಯ

ಬರೆದಿದ್ದುAugust 20, 2010
noಅನಿಸಿಕೆ

ಓ ಜವರಾಯ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಡೆಯಲಾರೆ!
ಸಿದ್ಧ ವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ
ನಿನ್ನ ಕನಿಕರದಿಂದ ಇಂದು ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇನೆ\\

ಯಾರು?

ಬರೆದಿದ್ದುAugust 20, 2010
noಅನಿಸಿಕೆ

ಒಂದು ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಣವನಿಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿದವರು ಯಾರು?

ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನಿಟ್ಟು
ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನಿಟ್ಟು ಕುರುಡಾಗಿಸಿದವರು ಯಾರು?

ಹೊರಗುಂಟು ಗಾಳಿ
ಉಸಿರಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾದರಪಡಿಸಿದವರು ಯಾರು?

ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ
ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಕಾಣದಂತಾದವರು ಯಾರು?

ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ (ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಮೆಂಟ್)

ಇಂದ gopaljsr
ಬರೆದಿದ್ದುAugust 20, 2010
noಅನಿಸಿಕೆ

ಟಿವಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮಾತೆ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೈದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೊ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ. ನನಗೆ ಒಂದೇ ಸಂಭಾಳಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವನು ಎರಡೆರಡು ಸಂಭಾಳಿಸುತ್ತಾನಲ್ಲ ಭೇಷ್... ಭೇಷ್ .. ಎಂದೆ. ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಜೀವನಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ರೀssss..

ನೆನೆಯೆ ರಾಮ ನಾಮವಾ

ಇಂದ gopaljsr
ಬರೆದಿದ್ದುAugust 20, 2010
2ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

ಹೃದಯ ಪರದೆ ಬಿರಿವ ಮೊದಲೇ
ನೆನೆಯೆ ರಾಮ ನಾಮವಾ
ಮೂಢನಂತೆ ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ
ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಮಧುರ ಭಾವ..ನಾನು ಎಂಬ ರಾಗದಲ್ಲಿ
ತಾಳ ತಂತಿ ಹರಿಯಿತಲ್ಲ
ಕರಗಿ ಕರಗಿ ಹೋಯಿತಲ್ಲ
ಆಯು ಎಂಬ ಮಾಯೆಯು ..ಹೃದಯ ಪರದೆ ಬಿರಿವ ಮೊದಲೇ
ನೆನೆಯೆ ರಾಮ ನಾಮವಾ
ಮೂಢನಂತೆ ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ