Skip to main content

ವಿಶೇಷ

ಇರುತ್ತೆ / ಹೋಗುತ್ತೆ

ಬಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ || ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ ||

ಬಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ…

ಮಳೆ 'ಬಿದ್ದಾಗ'...

ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವೆರೆಗೂ ಕೊತ - ಕೊತ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಭೂಮಿತಾಯಿ…

ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ

ಬರೆದಿದ್ದುAugust 20, 2010
noಅನಿಸಿಕೆ

ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸುತ ಮನದಲ್ಲಿ
ಎಂತಹ ಸುಖವ ಕಂಡೆ ದೇವ\\

ನೂರು ಚಿಂತೆಗಳು ಮನದಲ್ಲಿ
ಪರಿಹಾರ ಕಾಣದೆ ಹಿಂಸಿಸುತಿರಲು
ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದಿಮ್ದಲಿ ಮನಸು
ಶಾಂತಿಯ ಜಲಧಿಯನ್ತಾಯಿತೋ ದೇವ\\

ಜವರಾಯ

ಬರೆದಿದ್ದುAugust 20, 2010
noಅನಿಸಿಕೆ

ಓ ಜವರಾಯ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಡೆಯಲಾರೆ!
ಸಿದ್ಧ ವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ
ನಿನ್ನ ಕನಿಕರದಿಂದ ಇಂದು ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇನೆ\\

ಯಾರು?

ಬರೆದಿದ್ದುAugust 20, 2010
noಅನಿಸಿಕೆ

ಒಂದು ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಣವನಿಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿದವರು ಯಾರು?

ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನಿಟ್ಟು
ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನಿಟ್ಟು ಕುರುಡಾಗಿಸಿದವರು ಯಾರು?

ಹೊರಗುಂಟು ಗಾಳಿ
ಉಸಿರಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾದರಪಡಿಸಿದವರು ಯಾರು?

ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ
ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಕಾಣದಂತಾದವರು ಯಾರು?