Skip to main content

ಮುಖ್ಯವಾದವು

ವಿಶೇಷ

ಇರುತ್ತೆ / ಹೋಗುತ್ತೆ

ಬಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ || ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ ||

ಬಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ…

ಮಳೆ 'ಬಿದ್ದಾಗ'...

ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವೆರೆಗೂ ಕೊತ - ಕೊತ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಭೂಮಿತಾಯಿ…

ಸಹಾರ

ಇಂದ kanasugaara
ಬರೆದಿದ್ದುJanuary 27, 2007
noಅನಿಸಿಕೆ

ಇದು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ "ಸಹಾರಾ" ಎಂಬ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳು ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿಗುವ ಸ್ಥಳ:
ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್. ಹೆಚ್.ಕೆ.
೧೪೬, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಲಾಕ್, ೧೫ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಕಾಳಿದಾಸ ಲೇ ಔಟ್, ಶ್ರೀನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೫೦