Skip to main content

ವಿಶೇಷ

ಇರುತ್ತೆ / ಹೋಗುತ್ತೆ

ಬಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ || ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ ||

ಬಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ…

ಮಳೆ 'ಬಿದ್ದಾಗ'...

ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವೆರೆಗೂ ಕೊತ - ಕೊತ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಭೂಮಿತಾಯಿ…

ಮಧುಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ಇಂದ madhukeshwart
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 12, 2007
noಅನಿಸಿಕೆ

ಮಧುಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ... ನಂದಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲ್‌ನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

madhukeshwar temple...view from hall infront of nandhi

ಹಂಪಿ (Hampi)

ಇಂದ madhukeshwart
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 11, 2007
noಅನಿಸಿಕೆ

Hampi - If dreams were made out of stone, it would be Hampi.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ (ರಾಜೇಶ ಹೆಗಡೆ):
ಹಂಪಿ - ಕನಸನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಹಂಪಿ ತರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ!