Skip to main content

ವಿಶೇಷ

ಇರುತ್ತೆ / ಹೋಗುತ್ತೆ

ಬಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ || ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ ||

ಬಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ…

ಮಳೆ 'ಬಿದ್ದಾಗ'...

ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವೆರೆಗೂ ಕೊತ - ಕೊತ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಭೂಮಿತಾಯಿ…

ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ, ಶಿರಸಿ

ಇಂದ madhukeshwart
ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 12, 2007
1ಅನಿಸಿಕೆ

ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ, ಶಿರಸಿ

ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ, ಶಿರಸಿಯ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿಯದ್ದು

------------------------------------------------------------------

Shri Devi Maarikaamba, Sirsi

It is scanned image ....Of SriDevi ..Sirasi Maarikambe)